Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utrustning och metod för upptäckt av prostatacancer i kirurgiska marginalen

Diarienummer
Koordinator Västerbottens läns landsting - Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Bidrag från Vinnova 913 142 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har utvecklats ett multimodalt instrument för detektion av cancer i kirurgiska marginalen i samband med prostatacanceroperationer så att kirurgen i realtid kan avgöra det kirurgiska ingreppets omfattning för minimalt kvarlämnad cancer. Vi har i detta projekt genomfört en riskanalys, marknadsanalys, CE-märkningsutredning, IPR-analys och genomfört en verifieringsstudie på tio prostata från människa. Instrumentet har tekniskt förbättrats, CE-märkningsproceduren dokumenterats, IPR-strategi framtagits och en verifieringsstudie på 10 prostata genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsanalys visar på behov och intresse från kliniskt håll samt intresse från investerare att satsa på projektet förutsatt att planerna hålls. Instrumentet har tekniskt förbättrats och ett rotationsarrangemang har utvecklats för att skanna helprostata. IPR-analyser visar på nya idéer för vidareutveckling av instrumentet enligt utfall från behovsanalyserna. Verifieringsstudien visar att instrumentet kan prediktera cancer i prostatavävnad signifikant men Ramanmätningarna är osäkra.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Västerbottens läns landsting (VLL), Umeå universitet (UmU) och Luleå Tekniska Universitet (LTU). Umeå Biotech Incubator (UBI) har stött affärsutvecklingsstegen och företaget MEDSENS AB äger patentet på instrumentet. Upplägget har fungerat mycket bra och medverkandes kompetenser har kompletterat varandra perfekt (Teknik, Patologi, Urologi, affärscoach). Projektets ekonomi har förvaltats av VLL som skött sammanställningar med övrig part (LTU). Tillgången på prostata och histopatologianalyser har varit en flaskhals.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02274

Statistik för sidan