Utplacerade optiska sensorer för distribuerad kemisk analys och övervakning inom livsmedelsindustrin

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat