Utökning Databas fordonsdata (2009-02901)

Diarienummer 2010-01164
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat