Utmattning av slagskadade kompositer

Diarienummer 2018-04776
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 275 350 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det huvudsakliga syftet är att undersöka utmattningsegenskaperna hos slagskadade kompositer. Egenskaperna hos tunna kompositskikt kommer att jämföras med konventionellt prepreg.

Förväntade effekter och resultat

Genom detta projekt erhåller Oxeon ökad kunskap om utmattningsegenskaperna efter slagskada hos deras tunna kompositskikt samt som ett hybrid kompositmaterial med kombinerade tunna och tjocka skikt. Med denna kunskap kommer Oxeon stärka det befintliga samarbetet samt möjliggöra framtida utökade samarbeten med flygbolagen. Flygindustrin är en viktig marknad för Oxeon som materialleverantör och de förväntas kunna öka sin försäljning samt att deras verksamhet kan växa.

Planerat upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna är uppdelad enligt följande: 1: Tillverkning och provberedning, Aktivitetsledare: SICOMP 2: Slagprovning, Aktivitetsledare: SICOMP 3: Utmattningsprovning och kvasi-statiska tester, Aktivitetsledare: LiU & SICOMP 4: Rapportering, Aktivitetsledare: SICOMP 5: Projektavslutnings workshop, Aktivitetsledare: SICOMP Milstolpar (M) M1. Kick-off möte M2. Proverna slagprovas och är redo för utmattningsprovning M3. Rapport: Resultat från test och skadeinspektion M4. Projektavslutnings workshop och en tydlig plan för framtida fortsättningsprojekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.