Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utmattning av slagskadade kompositer

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 275 350 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Kompositmaterial med tunna skikt har de senaste åren fångat stort intresse inom kompositindustrin. Genom att minska tjockleken på skikten ökas interlaminär drag- och skjuvhållfasthet. Inom projektet har skadetålighet testats med utmattning av skadade laminat. Genom att tillföra tunna skikt i ett laminat har den maximala utmattningstöjningen kunnat ökas med över 30%.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett hybridlaminat med blandade tunna- och tjocka skikt är mer kostnadseffektivt än ett laminat av endast tunna skikt. Resultaten visar att genom att bara ersätta några lager traditionell prepreg med tunna skikt kan utmattningsegenskaperna förbättras med 30%. Resultaten möjliggör för Oxeon att ta marknadsandelar där kompositprodukter av endast tunna skikt inte är möjlig.

Upplägg och genomförande

Tillverkning av tre laminat, förberedning av provstavar och slagskador var alla gjorda av RISE Sicomp. Utmattningsprovning och ultraljudstestning var Linköpings Universitet ansvariga för. Projektet har byggt upp erfarenhet kring tillverkning med tunna skikt, delning av laminat och mätning av töjningar. Regelbundna möten inom projektgruppen har hållits för att dela erfarenheter och diskutera frågor relaterade till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04776

Statistik för sidan