Utmaningsdriven innovation-följdinvesteringar till projekt ´Bredbandstestbädd för säker access av samhällstjänster´

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att testa systemarkitekturen och säkerhetsmekanismerna för applikationer inom området energi och för Androidbaserade omsorgstjänster. Den i energigatewayen använda Media Sense plattformen realiserades som en OSGI bundle och kunde porteras till OSGI miljön i vår hemmagateway som en del av systemarkitekturen. Vi har demonstrerat att via en och samma Set top box kunde man se på TV program, ha bildtelefonsamtal, använda Internet för exempelvis beställa mat och på TV:n se sin hjärtfrekvens, allt fortfarande som en del av systemarkitekturen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har demonstrerat att OSGI är en plattform som samtidigt kan hantera tjänster inom olika segment. Projektet har visat att OSGI går att göra robust och man kan isolera de olika tjänsterna från varandra. OSGI är en plattform som numera rekommenderas av många teleoperatörer och är en del av vår systemarkitektur Att Android är en potentiell gatewayplattform har vistas i projektet. Den är kostnadseffektiv, har bra grafiska egenskaper och inbyggda säkerhetsmekanismer. I projektet har vi dessutom visat att OSGI baserade tjänster också kan porteras till Android.

Upplägg och genomförande

Projektet har i sin första fas implementerat robusthetsegenskaper hos OSGI och gjort teoretiska säkerhetstudier för Android bland annat i väntan på hårdvara. I nästa fas har energiplattformen Media Sense realiserats som en OSGI bundle och porterats till vår hemmagateway. Vad gäller Android har vi slutligen hittat en Androidbaserad Set top box som vi kopplade in i systemarkitekturen som en tjänstegateway. I denna kunde vi sedan testa och verifiera ett antal omsorgsbaserade tjänster.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03309

Statistik för sidan