Utmana föränderliga och motstridiga krav med set-based engineering - ChaSE

Diarienummer 2013-03599
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Tekniska högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 4 980 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Systemleverantörer inom bl.a. fordons- och flygindustrin har ett stort ansvar för att utveckla nya tekniska lösningar och system som är anpassningsbara för att möta olika kundbehov, variationer i systeminterface och förändringar av krav under utvecklingsarbetet. Den industriella utmaningen är att en väsentlig förbättra förmågan att effektivt och snabbt utveckla kundanpassade lösningar och hantera föränderliga kravbilder krävs för att vara konkurrenskraftig. En ny IT-baserad metod som möjliggör detta har introducerats vilket också var målet för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i ökad förståelse och kunskap av utvecklingsarbetets karaktär bland systemleverantörer och behovet av att bygga kunskap, beskriva olika ingenjörstillgångar och effektivisera återanvändning. En ny plattformsmodell, Design Platform, har utvecklats och utgör grunden för den metod som testats på företagen och i olika omfattning kommer utvecklas vidare att användas operativt. Kunskapen gällande föränderliga kravbilder och framgångskriterier för anpassningsbarhet samt förmågan att introducera ny teknik i kundanpassade produkter, har ökat.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i sju steg: Fördjupning i forskning och industriella erfarenheter samt formulering av framgångskriterier, Industriella fallstudier med beskrivningar av AsIs och ToBe, Utveckling av modeller och metoder, Industriell tillämpning, Utvärdering och revidering, Industriell utveckling och validering, samt slutligen Utvärdering och generalisering. Litteraturstudier varvades med intervjuer, workshops, utveckling av demonstratorer, konceptualisering och utvärderingar. Upplägget har varit framgångsrikt, uppskattat och tillämpas i nya projekt.

Externa länkar

http://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/produktutveckling/datorstoddkonstruktion/forskningsprojekt/chase.html

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.