Utlandsbaserad omvärldsbevakning 09

Diarienummer
Koordinator Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 050 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03633

Statistik för sidan