Utlandsbaserad omvärldsbevakning 09

Diarienummer 2009-03633
Koordinator Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 050 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2009
Status Avslutat