Utgivning av Forskning & Framsteg 2018-2020

Diarienummer 2017-03108
Koordinator Stiftelsen Forskning och framsteg
Bidrag från Vinnova 1 612 800 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Tidskriften Forskning & Framsteg ges ut for att formedla information om forskning och forskningsresultat samt forskningens roll i samhallet. Malet ar att na ut brett och beskriva relevant och intressant forskning inom alla forskningsomraden.

Förväntade effekter och resultat

Under perioden planeras 10 ordinarie nummer per ar. Dessutom kommer temadagar att ordnas inom aktuella forsknings- och innovationsområden. Tidningens sammanlagda upplaga ska fortsätta att vara stabil, med en ökande andel betalande läsare på digitala plattformar.

Planerat upplägg och genomförande

Tack vare att tidskriften inte enbart forlitar sig pa prenumerationsavgifter, utan ocksa far bidrag fran flera forskningsfinansiarer, kan redaktionen bemannas med kvalificerade vetenskapsjournalister som bevakar svensk forskning och kan forklara for dem som inte ar experter. Genom lasarstudier kan redaktionen kontrollera vad som lockar lasare, samt hur lasarna ska tillfredsstallas sa att de fortsatter lasa. Till det kommer en professionell bevakning av svensk forskning som sakerstaller att det ar relevant forskning och utveckling som beskrivs.

Externa länkar

Forskning & Framstegs öppna webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.