Utforskande av marknader för hållbara smarta elnät nya produkter och tjänster för en urban miljö

Diarienummer 2012-03195
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för energiteknik
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med projektet var: (i) att öka kunskap om möjligheter för smarta-nät baserade projekt i Brasilien; (ii) identifiera lösningar och affärsmodeller för implementering av ren-tek projekt i brasilianska städer; (iii) identifiera ett test område i en urban miljö; (iv) bilda ett konsortium av svenska och brasilianska intressenter för att utnyttja de identifierade affärsmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektarbetet resulterade I tre projekt spår i olika brasilianska städer: (i) smart elektro-mobilitet i Curitiba fokuserar förbättring av urban transport infrastruktur; (ii) uthålliga lösningar för USP campus fokuserar funktionalitet av campus infrastruktur och är tänkt användas för demonstration, forskning och utbildning; (iii) uthålliga smarta nät i Belo Horizonte undersöker möjligheterna som uppstår vid urbanisering av norra delen av staden där den internationella flygplatsen ligger. De tre projekt ska utvecklas vidare förutsatt att finansiering kan erhållas.

Upplägg och genomförande

Flera möten och konsultationer ägde rum i de tre städer som undersöktes. En workshop och fältbesök organiserades i Sverige för att demonstrera svenska erfarenheter och diskutera deras tillämpning i Brasiliens sammanhang. Tre arbetslag har bildats för att fortsätta utveckling av projekten enligt triple-helix samverkansmodellen. I detta ingår svenska och brasilianska intressenter. I nästa steg utvecklas projektkoncepten vidare, finansiering ska identifieras, och konsortium bildas för att implementera projekten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.