Utformning och finansiering av långväga kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 499 997 kronor
Projektets löptid september 2007 - augusti 2009
Status Avslutat