Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utformning och effekter av incitamentsprogram

Diarienummer
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 3 799 903 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

The Data Center of the Swedish House of Finance and Nordic Investor services have collaborated to create a database of executive compensation contracts for all Swedish publicly traded firms from 2006 to 2016. The database provides a unique snapshot of the compensation structure of the top management of the country.

Långsiktiga effekter som förväntas

The collaboration has been extremely successful and the database has been completed as expected. The database contains variables classified in 6 categories. Category 1: Company, organisation number, name, industry and sector of the company. Category 2-3: CEO, employment and holdings of financial instruments in company. Followed by Management Group. Category 4: Remuneration, shows remuneration to CEO/management group for each year. Pension and severance pay for the CEO. Category 5-6: Variable Cash pay, show structure to cash based variable program. Long term incentive program.

Upplägg och genomförande

The database was planned and structured carefully in an initial exploratory phase. The database was built through an iterative process to make it registration-and user friendly. 1-3 analysts worked part-or full-time from 2015 under uniform management and quality control, with regular feedback between NIS/SHOF to ensure a common interpretation of methodology and result. The collection shifted from collecting data across companies foreach year, to collecting each company across years. The change in process resulted in more efficient collection of the data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04359

Statistik för sidan