Utbildnings-och forskningsexcellens inom produktframtagning

Diarienummer 2008-04324
Koordinator Luleå tekniska universitet - Fastelaboratoriet
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar