Utbildnings-och forskningsexcellens inom produktframtagning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Fastelaboratoriet
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04324

Statistik för sidan