Utbildn - Att vara innovatör&entreprenör inom medicinsk teknik - 2017

Diarienummer 2017-03277
Koordinator Norrlands Universitetssjukhus - CMTS, MT-FoU
Bidrag från Vinnova 547 600 kronor
Projektets löptid juli 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att anordna en kurs i medicinteknisk innovation. Syftet var också att genomföra ett antal revideringar baserat på föregående års kurs (exvis genom att jobba med verkliga case genom hela kursen och bjuda in företagare som kan inspirera med en lyckad medicinteknisk innovation, en ”vinnarhistoria”, öka diskussionen kring patent kontra forskningspublikationer). Revideringarna genomfördes och kursen gavs i oktober-november som planerat.

Resultat och förväntade effekter

Under året gavs en 4-dagars kurs med syftet att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen inom medicinsk teknik, för att på så sätt underlätta samarbeten och ge bättre förutsättningar för att fler innovationsprojekt ska gå i mål. 36 personer sökte kursen varav 20 deltagare deltog hela kursen. De sökande hade en jämn fördelning så väl geografiskt, yrkesmässigt (läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, företagare, affärscoacher, forskare deltog) och en jämna fördelning kvinnor/män (40/60). Som helhet fick kursen betyget 4,4 av 5,0 som helhetsbetyg av deltagarna.

Upplägg och genomförande

En reviderad kursplan togs fram i ett samarbete mellan projektgruppen och utbildningsgruppen för Gränsöverskridande utbildning. Kursen utformades som fyra heldagar, där varje dag hade ett unikt tema och en inbjuden lärarpanel. Detaljplaneringen av kursdagarna gjordes tillsammans med de inbjudna lärarna. Deltagare bjöds in nationellt via samtliga noder. Projekt med anslag från MedTech4Health prioriterades, och dessutom eftersträvades en heterogen blandning geografiskt och yrkesmässigt för att gynna nätverkande och gränsöverskridande diskussioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.