UsersAward2 - utvecklad kvalitetssäkring

Diarienummer
Koordinator UsersAward AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - augusti 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02260

Statistik för sidan