User and Content Dependent Resource Management in a Multi Provider Environment

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 625 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02993

Statistik för sidan