URBLOVE

Diarienummer
Koordinator Ozma Speldesign AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04247

Statistik för sidan