Urban Nature

Diarienummer
Koordinator Doberman AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2010
Status Avslutat