Urban Mobility KIC 2016-2018

Diarienummer 2016-02870
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att upprätta en framgångsrik ansökan om ett Knowledge and Innovation Community (en KIC) vid the European Institute of Innovation and Technology (EIT) på området urban mobility, till 2018. KICen ska vara en integrerad plattform för samarbetsdriven forskning, utbildning, och innovation för framsteg inom framtidens mobilitet rörelse av folk, gods och tjänster i, genom, och mellan städer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas utmynna i en framgångsrik ansökan till EIT om att upprätta en urban mobility KIC. Ansökan kommer att lämnas in augusti 2018, utvärderas till vintern 2018, och en KIC börjar tidigast första kvartalet 2019. Projektet förväntas också leda till att 49 ledande europeiska aktörer inom urban mobility står bakom Chalmers i ansökan, och att den innehåller ett vinnande begrepp för forskning, utbildning och innovation inom urban mobility, samt en trovärdig affärsmodell.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Chalmers, som håller samman en Europeisk grupp med hög forsknings-, utbildnings-, och innovationskapacitet inom urban mobility. Chalmers ansvarar för projektledning och framtagning och kommunikation av ett vinnande koncept inom urban mobility, samt nödvändig förankring och involvering av partners. Chalmers kommer också ta huvudansvar för att koordinera skrivandet av den slutgiltiga ansökan till EIT.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.