Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Urban Mobility KIC 2016-2018

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att upprätta en framgångsrik ansökan om ett Innovation Community (en IC) vid the European Institute of Innovation and Technology (EIT) på området urban mobility, till 2018. IC’n skulle vara en integrerad plattform för samarbetsdriven forskning, utbildning, och innovation för framsteg inom framtidens mobilitet - rörlighet av folk, gods och tjänster i, genom, och mellan städer. Ansökan bedömdes vara en av Europas tre starkaste ansatser på området, men ett konkurrerande initiativ valdes slutligen att bilda EIT Urban Mobility.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet samlade 50 starka mobilitetsaktörer som stöttade ansökan, samt 150 organisationer som visade sitt stöd och intresse att delta i framtiden. Ansökan samlade konsortiet under en gemensam strategi och tydlig operativ process samt affärsmodell. Ett attraktivt koncept med fokus på användarens villkor inom ramen för kollektiva förutsättningar bearbetades och utgjorde grund till ansökan. Ett konkurrerande initiativ, med ett liknande fokus, valdes trots detta efter slututvärdering med EIT.

Upplägg och genomförande

Projektet hade stor långsiktighet och bredd, och innebar en mycket stor kraftsamling hos flera partners över lång tid. Detta ledde till mångsidighet och hög ambition, men även otillräckligt fokus och tydlighet. Taktikval gjordes för att anpassa till EITs regler, som kan ha lett till att projektets styrkor inte framgick. Projektet genomfördes mycket grundligt, med genomlysning av styrkor, möjligheter, visioner, samt unika värden. Trots den långa processen tappade partners varken förtroende för Chalmers eller engagemang, och många gjorde betydande tids- och resursinsatser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02870

Statistik för sidan