Urban Magma

Diarienummer 2015-07054
Koordinator Sustainable Business Hub Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 15 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Urban Magma mål är att bygga en internationellt konkurrenskraftig tillväxt- och innovationsmiljö för hållbara urbana försörjningssystem genom att vara en katalysator för utvecklingsinsatser. Målet är att Sydsverige blir en plats för forskare, företag, investerare och människor som arbetar, studerar eller forskar inom området vill etablera sig. Delmål är utveckling av systemförsäljning, innovation- och funktionsupphandling i offentlig sektor, fem testbäddar samt finansieringslösningar.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna förväntas bli att Urban Magma har bidragit till att utveckla det regionala och det tematiska innovationssystemet, har bidragit till förnyelse och långsiktig tillväxt i näringslivet och att grön och socialt hållbar tillväxt är en integrerad drivkraft. Resultaten på 10 års sikt förväntas vara att 25 - 30 nya affärsmodeller ha utvecklats, system och tjänster som omsätter 5 miljarder kr per år har genomförts och mer än 5000 nya jobb har skapats.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetssätt: Triple helix i lärandeprocesser, mötesplatser, arenor och showrooms. Fokusering, prioritering på tillväxtområden: Export och hemmamarknad, tillväxt i företag, ökad sysselsättning. Samverkan, öppenhet och tempo Regional, nationell och internationell omvärldsbevakning. Strategiska val -Efterfrågedriven utveckling av försörjningsystem, värdekedjor och systemförsäljning, upphandling, kommunikation, finansiering, organisation management.

Externa länkar

Hemsida under utveckling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.