UPSIDE

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation
Bidrag från Vinnova 18 378 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04709

Statistik för sidan