UPSIDE

Diarienummer 2009-04709
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation
Bidrag från Vinnova 18 378 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - augusti 2012
Status Avslutat