UPSIDE

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet
Bidrag från Vinnova 10 600 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03329

Statistik för sidan