UPSIDE

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet
Bidrag från Vinnova 10 600 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - november 2009
Status Avslutat