Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik - Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet är att stärka forskningsmiljön och ytterligare förstärka kvaliteten på den skogsbiotekniska grundforskning som bedrivs inom Umeå Plant Science Centre genom ett utökat forskningssamarbete och effektiviserad användning av tekniska plattformar. Att ta steget från att identifiera kandidatgener som kontrollerar viktiga biologiska processer med hjälp av genomik till att både identifiera den detaljerade molekylära funktionen för dessa gener samt deras funktion i ett bredare holistiskt systemorienterat perspektiv. Att ytterligare förstärka innovationssystemet i syfte att göra övergången från grundforskning till kommersiella applikationer lättare och effektivare genom ytterligare förbättrade interaktioner och samarbeten med industrin baserat på gemensamma samarbetsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande målet är att utveckla den skogsbiotekniska forskningsmiljön vid Umeå Plant Science Centre till världens mest innovativa miljö inom detta område dår högklassig grundvetenskaplig växtforskning leder till nya innovationer med kommersiell potential.

Upplägg och genomförande

24 olika forskargrupper har samlats i tre stycken ´Task forces´ där deras kompletterande expertis hjälper till att lösa grundläggande problem och frågeställningar av relevans för skogsindustrierna. Inom dessa projekt kommer också samarbetsprojekt att drivas direkt med skogsindustrierna, t.ex. fokuserat på nya metoder för miljövänlig gödsling, klonskogsbruk och intensivodling av hybridasp och poppel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2021

Diarienummer 2009-01453

Statistik för sidan