Uppsatstävling om kommersialisering - Nytt och Nyttigt

Diarienummer 2017-03021
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 446 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att genom en uppsatstävling som vänder sig till alla fakulteter och discipliner uppmuntra studenter att skriva uppsatser om innovation och kommersialisering. Syftet är: Att uppmuntra studenter vid universitet och högskolor att skriva uppsatser rörande innovation och kommersialisering och därigenom öka kunskapen och förståelsen för fenomenen. Att uppmärksamma de bästa uppsatserna om innovation och kommersialisering genom prisutdelning i samband med ett större event.

Förväntade effekter och resultat

Att vi till varje omgång ska ha uppsatser från minst 15 lärosäten som medverkar i tävlingen. Och att prisutdelningen sker i samband med Vinnovas årskonferens. Att ha minst 30 kvalificerade uppsatser som går vidare till bedömning, dvs att de uppfyller de grundläggande kriterierna som finns för tävlingen. Att vid ett stort event, företrädesvis Vinnovas årskonferens, dela ut resestipendier till de bästa uppsatsskrivarna.

Planerat upplägg och genomförande

Varje tävlingsomgång innebär att marknadsföra tävlingen till handledare och studenter och kommunicera med dem. Det innebär även att organisera hela tävlingen med en smidig process för studenterna att skicka in sina uppsatser. Sedan gäller det att ha en bra bedömningsprocess som utmynnar i att en kvalificerad jury med en blandning av forskare, myndighetspersoner och från främjarorganisationer samt praktiker kan välja ut de bästa uppsatserna från de kriterier som finns. Det innebär även arbeta med allt praktiskt kring juryarbete och prisutdelning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.