Uppsala Innovation Centre Inkubatorprogrammet 2015

Diarienummer 2015-00208
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 6 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering