Uppsala Innovation Centre 2016-2019

Diarienummer 2015-03059
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015