Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppsala BIO 2020

Diarienummer
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet har varit ”hållbar tillväxt i regionens life science sektor.” Framför allt har aktiviteter och åtgärder som säkerställer att Uppsala BIO upprätthåller en dialog med företag, investerare och innovationsstödssystemen prioriterats för att kunna reagera på möjligheter och hinder. Detta inkluderar nystartade företag, investeringar och etableringar, identifiering av tillväxtbarriärer som finansierings- eller kompetensproblem, samt nedskärningar som påverkar regionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Uppsala BIO har under perioden fortsatt att agera på identifierade behov från olika aktörer i ekosystemet. Till exempel genom fördjupning och samarbete med innovationsaktörer i Östra Mellansverige, genom att utveckla nya samarbetsgränssnitt i Uppsala Business Park, genom att skapa en ny utbildning för att säkerställa kompetensförsörjning samt att vidareutveckla metodologin BIO-X för projektförberedelse, coaching och urval för att öka värdet i tidiga projekt och små och medelstora företag på väg in i Testa Center.

Upplägg och genomförande

Uppsala BIO har under perioden levererat både på strategisk och operativ nivå. Tre mer signifikanta nya operativa insatser startade hosten 2017 och innebar att Uppsala BIO sedan dess 1) ansvarat for att etablera samtliga de externa processerna vid den internationella- och nationella testbadden Testa Center; 2) ansvarat for pilotprojektet Conextion for att utveckla erbjudandet till foretag i Uppsala Business Park, samt; 3) arbetat for tydligare spelregler och ett ordnat inforande av digitala tjanster och produkter i halso- och sjukvarden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 januari 2020

Diarienummer 2017-02476

Statistik för sidan