Uppsala BIO - strategi för internationalisering och globala nätverk

Diarienummer
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - Uppsala BIO
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03370

Statistik för sidan