UPPREPA - UPpskalning av Prioriterad REgressionstestning i ProduktlinjeArkitekturer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 2 916 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02483

Statistik för sidan