Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 6 349 416 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

CoHM-3D syfte var att med 3D-teknik integrera fiberoptiska sensorer (FBG-sensorer) i metalliska komponenter som används i krävande miljöer där dagens traditionella tillståndsmätning inte är tillräcklig. Ett annat fokus i projektet var att kombinera olika digitala lösningar gällande datainsamling och data visualisering från kritiska områden som tidigare inte varit möjligt. Att använda additiv tillverkning öppnade upp för möjligheten att optimera produkterna gällande vikt, design, funktionalitet och även i vissa fall arbeta fram unika materiallösningar.

Resultat och förväntade effekter

FBG-sensorer integrerades i två olika komponenter, ett verktyg för varmformning och en detalj för landbaserade gasturbiner. I fallet för verktygssegmentet integrerades ca 10 sensorer som följde en bockningsradie och för detaljen för gasturbiner integrerades ca 30 sensorer. I både fallen möjliggjordes temperaturövervakning av ett större område till skillnad mot traditionell teknik. 3D-tekniken skapade förutsättningar att optimera produkterna gällande deras funktionalitet och några av projektpartnerna tittar vidare på hur de kan ta vidare det som utvecklats i COHM-3D.

Upplägg och genomförande

Vi arbetade med flera olika spår samtidigt, allt från processoptimering av 3D-tekniken, rensning av interna kanaler, simulering av produkterna, fiberintegrering under printning, digitala lösningar för VR och AR, uppkoppling av produkterna samt testning och verifiering. Vidare har resultatet från projektet också kommunicerats med externa parter i form av externa konferenser, vetenskapliga publikationer och populärvetenskapliga tidskrifter. I sin helhet har projektet lett till ny arbetsmetod för hur tillståndsmätning kan göras på ett effektivt sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 april 2020

Diarienummer 2017-01950

Statistik för sidan