Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 6 350 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

CoHM-3Ds mål är att införa digitaliserad tillståndsmätning av kritiska komponenter som befinner sig i krävande miljöer där utvändigt placerade sensorer på traditionellt sätt inte kan användas. Genom additiv tillverkning kan avancerade fiberoptiska nät, inte olikt människans nervsystem, placeras inne i komponenterna där tillståndsmätning på väl valda positioner kan ske på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Detta kommer att realiseras genom att koppla samman tre innovativa discipliner, additiv tillverkning, fiberoptiska sensorer och förstärkt verklighet.

Förväntade effekter och resultat

On-line övervakning av kritiska komponenter i krävande applikationer är en viktig tillämpning av industriell digitalisering där information kan användas för att förebygga haverier och olyckor samt underlätta service och underhåll. Insamlad data som inte varit tillgänglig tidigare kan i framtiden även användas för simuleringar och ge upphov till innovativa produkt- och processlösningar. Sammantaget förutses betydande vinster i effektiviserande av industriella drifts- eller tillverkningsprocesser och förbättrad produktkvalitet liksom förlängd livslängd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i olika arbetspaket som leds av forskningsutförarna och löper parallellt för att säkerställa att det slutliga målet i form av demonstratorer, en gasbrännare och ett verktygssegment för plåtformning, nås. Varje arbetspaket har specifika mål och koordineras med de andra för att driva projektets som helhet framåt på ett effektivt sätt. Marknadsföring och informationsspridning sker enligt kommunikationsplan under projektets gång och avslutas med en demonstrerande workshop där förutom projektdeltagarna, externa intressenter från svensk industri bjuds in.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.