Uppföljningssystem för UoH:s arbete med samverkan och nyttiggörande

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - mars 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02213

Statistik för sidan