Uppbyggnad av forskning och undervisning inom samhällets metabolism

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att besöka samarbetspartners från MIT och Todai inför VINNMER ansökan hösten 2011. Jag har träffat gruppen från MIT i samband med konferensen ISIE2011 i Berkeley, USA. Vi har diskuterat forskningsfrågor och kom överens om en preliminär arbetsplan för mitt besök som gästforskare under 2012. Under Todai besöket jag fick en inblick i forskningen i två forskargrupper genom seminarier och möten med forskare. Vi har identifierat två projekt där vi vill samarbeta genom utbyten av information men även genom att granska och diskutera resultaten och nya projektidéer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i skapande av ett nätverk mellan forskare vid Chalmers, MIT och Todai, samtliga verksamma inom the Alliance for Global Sustainability, AGS. De förväntade effekter är: gemensam forskning och publicering; kompetensutveckling via utbyte med forskargrupperna; iii) exellence i forskning genom peer-reviewing av idéer och resultat; utveckling av en ny masters kurs våren 2012 med inspiration, råd och tips från forskare vid de besökta grupperna; förmedling av kontakter inom etablerat nätverk till kollegor i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två delar: 1) besök hos en forskargrupp vid MIT i samband med en konferens och 2) besök hos en forskargrupp på Todai i samband med en konferens i Tokyo. Besöken vid forskargrupperna förenat med konferenser var ett bra upplägg därför att: i) jag kunde träffa forskare när de inte är upptagna med sin dagliga verksamhet och är villiga att nätverka; ii) de presenterade mig för deras internationella nätverk; iii) vi diskuterade de senaste rönen inom forskningsområden som var presenterade på konferensen; iv) vi umgicks oformellt under och efter konferensen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01109

Statistik för sidan