UPITER - Effektiv kravarkitektur vid plattformsbaserad kravhantering för mobila terminaler

Diarienummer 2006-03977
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 748 616 kronor
Projektets löptid juli 2006 - juli 2008
Status Avslutat