UPITER - Effektiv kravarkitektur vid plattformsbaserad kravhantering för mobila terminaler

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 748 616 kronor
Projektets löptid juli 2006 - juli 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03977

Statistik för sidan