UoI xBalance- den rörligare och säkrare protesfoten

Diarienummer 2013-04187
Koordinator C LINDHEXTEND AKTIEBOLAG - C LindheXtend AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Med hjälp av VINN NU så har C LindheXtend AB haft möjlighet att utveckla sin affärsverksamhet genom marknadsundersökningar som kunniga experter på området genomfört. Marknadsundersökningarna har sedan använts för framtagning av C LindheXtend ABs marknadsstratergi. VINN NUhar även möjliggjort brukartester och fortsatt arbete mot CE-märkning av produkten. Vi räknar med lansering av produkten i slutet av 2014.

Resultat och förväntade effekter

VINNNU har resulterat i: CHAR(13) + CHAR(10) - Marknadsundersökningar/strategier CHAR(13) + CHAR(10) - Strategisk affärsutveckling av C LindheXtend AB CHAR(13) + CHAR(10) - Framtagning av nödvändig dokumentation CHAR(13) + CHAR(10) - Inledande användartester med externa personer

Upplägg och genomförande

Marknadsundersökning har genomförts under december till februari. CHAR(13) + CHAR(10) Den strategiska affärsutvecklingen har genomförts under december till februari. Prototyp tester genomfördes under hela januari och till slutet av februari.

Externa länkar

www.lindhextend.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.