UoI visualisering av storlek och passform vid klädeshandel på internet

Diarienummer
Koordinator Virtusize AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2012
Status Avslutat