Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UoI Vatten från luft

Diarienummer
Koordinator Airwatergreen AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att fördjupa kundkontakter och att kartlägga vilka olika affärsmodeller som bedöms kunna vara lämpligast för att nå ut med denna produkt, samt att identifiera vilka specifika kundsegment som finns och hur dess behov ser ut. Ett mål var även att ta steg mot att skydda företagets immateriella lösningar för att kunna bygga en stabil och tryggare grund att stå på i våra målmarknader.

Långsiktiga effekter som förväntas

Efter projektets genomförande har vi nu en detaljerad information om våra målmarknader och en översiktlig bild av deras kundsegmenteringar. Vi har även en bra uppfattning om vilka typer av affärsmodeller som kommer att fungera bäst för våra produkter på våra respektive marknader. Vi har inlett kontakter med viktiga partners på våra huvudmarknader vilka kontrollerar strategiska marknadsförings-, sälj-, och distributionskanaler. Vi har även tagit stora steg mot att skydda våra idéer och lösningar på ett immaterialrättsligt plan på dessa marknader.

Upplägg och genomförande

Tjänster: 198.436 SEK Immaterialrätt: 101.767 SEK Inom affärsutveckling har vi lagt stort fokus på att få ut budskapet om oss och våra produkter. Detta har vi gjort genom att delta välrespekterade publikationer och konferenser med en publik i de länder där vi kommer att ha våra målmarknader. Vi har även valt att fokusera stort på att skydda det immaterialrättsliga på våra målmarknader. Vi tror att det är av central betydelse för vår framgång på våra målmarknader att vi kan skydda våra unika idéer och lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01926

Statistik för sidan