UoI Tropisk meteorologisk rapport till slutanvändare

Diarienummer
Koordinator IGNITIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2012
Status Avslutat