UoI RightAngle - ett innovativt verktyg för mätning av ledvinklar

Diarienummer 2013-04231
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har inom ramen för detta projekt lyckats validera behovet av produkten genom både direkt kontakt med användare och kontakt via specialiserade konsulter. Vi har även tagit fram en prototypserie som kan användas för att samla in mer användarfeedback. Vi har slutligen påbörjat IPR processen och tagit fram ett utkast till patent tillsammans med en etablerad patentbyrå som vi hoppas kunna lämna in inom kort. Vi har därmed uppfyllt målet för detta projekt som var att validera behovet och affärspotentialen i detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Våra användarstudier visar att det finns ett stort och tydligt behov av vår apparat inom sjukgymnastik och möjligen även andra kliniska tillämpningar. Vi har tagit fram en andra generationens prototyp har används flitigt för användar-demonstationer. Detta har varit ovärderligt för att samla feedback kring hur produkten ska utformas och användas. Denna feedback integrerar vi kontinuerligt i vår produktutvecklingsprocess. Vi har även ett utkast på ett patent som vi förädlar tillsammans med en etablerad patentbyrå. Vi hoppas kunna lämna in en ansökan inom kort.

Upplägg och genomförande

Vi har haft förmånen av ett nära samarbete med fysioterapikliniken (tidigare sjukgymnastkliniken) och därmed haft möjligheten att utveckla produkten tillsammans med slutanvändare. Vår andra generationens prototyp har möjliggjort effektiv insamlade av feedback. Det har också varit mycket värdefullt att kunna validera behovet hos slutanvändarna. Vi har också fokuserat mycket på IP frågor under det här projektet vilket resulterat i ett antal patent idéer. Detta kommer höja integriteten hos vår produkt vilket är viktigt för att höja affärspotentialen i projektet.

Externa länkar

http://meloq.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.