UoI Reseräkningar och moms

Diarienummer 2011-03259
Koordinator SKOVIK AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att bedriva affärsutvecklande aktiviteter för att framgångsrikt lansera ett tidsbesparande reseräkningsprogram. Som planerat genomfördes flera kund- och marknadsundersökningar och analys av statistik. Utifrån detta förbättrades affärsplanen, prissättningsmodell togs fram och plan för lansering utarbetades. Personalutveckling inom bl.a. sälj och PR gjordes. Flera nyckelkomponenter i produkten lanserades framgångsrikt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en lyckad lansering av reseräkningsprogrammet, med flera nöjda kunder. För dessa gör vi väsentliga tidsbesparingar och underlättar administration. Vissa komponenter i produkten som planerats, återstår fortfarande att lansera. Företaget har blivit finansiellt självbärande och har möjlighet att söka investering.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med betatester och immaterialrättsliga frågor utreddes. Marknadsdata inhämtades från olika källor. Med detta till grund utarbetades affärsbjudandet, vilket kommer att revideras efter behov. Många kundkontakter etablerades, vilka flertalet har eller kommer leda till affärsrelationer. Personalen tog del i utbildning som hjälper i sälj- och marknadsarbetet. Flera finansieringskontakter har etablerats.

Externa länkar

https://skovik.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.