UoI MyNeeds

Diarienummer 2013-03986
Koordinator PERSONALEXPERTEN I NORR AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet MyNeeds är att nå ut på en marknad genom en webbaserad kundportal där kunderna kan nyttja verktyget efter eget behov. Projektets mål med MyNeeds har varit att en webbaserad kundportal, , samt att testa den webbaserade kundportalen gentemot kund.

Resultat och förväntade effekter

Ett lyckosamt projekt kommer nu ge stora effekter. Nu har våra kunder tillgång till verktyget MyNeeds dygnets alla timmar och oavsett geografisk position. - Marknadsmöjligheter, nu når vi en global marknad med verktyget tack vare den webbaserade portalen. Personalexperten har genomfört många kundmöten fått ett fantastiskt gensvar och många är nu intresserade att få köpa och testa verktyget. -Immaterialrätt/IP, verktyget MyNeeds är nu varumärkesskyddat. -Kundportalen gör att kunderna nu kan testa verktyget MyNeeds.

Upplägg och genomförande

1. Markandsmöjligheter, Personalexperten AB har genomfört många kundmöten med företagsledare/HR, både i Umeå med omnejd och i Stockholm. Verktyget MyNeeds har testats på ett flertal kunder och sedan gjorts uppföljning och utvärdering av resultatet. 2. Företagsstruktur, varumärket MyNeeds kommer att bolagiseras och läggas i ett nybildat bolag. 3. Personalstruktur, identifiera nyckelkompetenser, som kommer att behövas när verktyget MyNeeds växer. 4. Framtida finansiering, identifiera framtida behov av kapitaltillskott. 5.IP, Den är säkerställd genom varumärkesskydd.

Externa länkar

www.myneeds.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.