Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UoI - Plattform för öppna innovationstävlingar

Diarienummer
Koordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med vårt VINN-NU projekt var att tillsammans med partnerföretag, forskare och studenter utveckla och lansera en tävlingsplattform för att systematiskt anordna öppna innovationstävlingar. Med bidraget har vi lyckats skapa ett bestående och skalbart verktyg som effektivt matchar studenter med företags problem och möjligheter, genom tävlingar. Målet var att engagera minst 600 studenter i tre tävlingar. Målen har vi nått och överträffat mer än 5000 studenter har hittills deltagit i våra fem tävlingar för studenter under 2011.

Långsiktiga effekter som förväntas

Syftet med vårt VINN-NU projekt var att tillsammans med partnerföretag, forskare och studenter utveckla och lansera en tävlingsplattform för att systematiskt anordna öppna innovationstävlingar. Med bidraget har vi lyckats skapa ett skalbart verktyg som matchar studenter med företags problem, genom tävlingar. Målet var att engagera minst 600 studenter och organisera minst tre tävlingar. Målen har vi nått och överträffat mer än 5000 studenter har hittills deltagit i våra fem tävlingar för studenter under 2011 och vi lanserar ytterligare tre tävlingar innan årets slut.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under 2010/2011, med utveckling och värvande av utmaningsställande organisationer parallellt. Budgeten har använts enligt planen och resultatet blev mycekt bättre än förväntat. Både organisationer och unga har givit otroligt bra feedback på det vi gjort hittills och verktyget samt lärdomarna från projektet ligger nu till grund för vårt vidare arbete med Ungas Innovationskraft, där den utgör ryggraden i nästa stora satsning för att aktivera unga i Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01941

Statistik för sidan