Unravelling the Impact of MXene Surface Chemistry on Electrochemistry of Energy Storage Devices

Diarienummer 2018-02677
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 858 560 kronor
Projektets löptid december 2019 - november 2021
Status Pågående