Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Universitetet som samhällsbyggare

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att etablera och vidmakthålla en forskningsplattform kring universitetets samhällsroll, som bedriver forskning av hög internationell klass och som skapar samverkansytor med relevanta aktörer i och utanför Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen etablerades 2015 och arbetet har sedan dess fortskridit, kring rekrytering, utformning och genomförande av projekt samt skapandet av olika typer av samverkansarenor.

Upplägg och genomförande

Plattformen är organiserad i form av olika delprojekt, som täcker olika aspekter på universitetets samhällsroll, som ledarskap, utvecklingen av starka forsknings- och innovationsmiljöer, expertis och kunskapsdelning, med mera.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2019

Diarienummer 2019-01311

Statistik för sidan