Universiteten och samverkansuppgiften huvudlinjer de senaste 20 åren

Diarienummer 2014-01782
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för filosofi och teknikhistoria
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2014
Status Avslutat