Unikt nytt energieffektivt platt ljus.

Diarienummer
Koordinator KOVAC FAMILY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Med stöd från Vinnova har Kovac Family AB i samverkan med ACREO / PEA initierat produktutveckling av en ny och unik platt belysning för applikation direkt på vägg. Prototyp med full funktionalitet har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har Kovac Family AB och ACREO/PEA applicerat tryckt elektronik med ljus enligt en specifik design på ett tapetliknande material. Resultatet är en plattform för vidare utveckling av produkten.

Upplägg och genomförande

Projektstarten fördröjdes en del av julhelgerna, samt lång väntan på material från tredje part. Under projektets utförande har vi identifierat både förväntade problem, samt problem vi inte förutsett. Resultatet är en god plattform för fortsatt utveckling av produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04403

Statistik för sidan