Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Laboratory Medicine
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är utveckla en behandling för Huntingtons sjukdom (HD) genom att använda vår teknologi som är baserad på oligonukleotider, d.v.s. korta sekvenser av syntetisk arvsmassa som direkt binder till sjukdomsgenen. Behandlingen förväntas fördröja sjukdomsprocessen. Projektet har två inriktningar, industriell utveckling av behandlingsmetoden parallellt med akademisk forskning där vi studerar effekten av kemiskt modifierade oligonukleotider på nedregelering av sjukdomsgenen, Huntingtin, i olika cellmodeller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fokuserat dels på affärsutveckling av själva innovationen och dels på lead optimering samt validering av vår behandlingsmetod i olika sjukdomsmodeller. Vi har pågående diskussion med flera potentiella samarbetspartner från läkemedelsindustrin. Samtidigt har den experimentella delen av projektet gett goda resultat i form av vidareutveckling av metoden via nya konstrukt baserade på oligonukleotider och som vi har testat i HD patientceller. Vi har validerat behandlingsmetoden samt förberett för dess tillämpning i in vivo HD modeller.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat en innovativ behandlingstrategi för Huntingtons sjukdom (HD) som idag saknar effektiv terapi. Vi har tagit fram en biologisk läkemedelskandidat, en oligonukleotid, som vi redan har proof-of-concept för. Medicinen binder direkt till arvsmassan och blockerar uttrycket av såväl toxiskt RNA som protein. Vi fokuserar på att etablera en långsiktig R&D-strategi med ambitionen att ta produkten hela vägen till marknaden. En styrka är att vår produkt är unik, endast vår uppfinning möjliggör blockering av toxiskt RNA och kan leda till sjukdomsprevention.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00177

Statistik för sidan