Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

Diarienummer 2018-00177
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Laboratory Medicine
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Förbättrad prevention, diagnos och behandling – Swelife och Medtech4health

Syfte och mål

Vi har för avsikt att utveckla en behandling för Huntingtons sjukdom som är en ärftlig neurodegenerativ åkomma. Vår teknologi är baserad på oligonukleotider, d.v.s. korta sekvenser av syntetisk arvsmassa som direkt binder till sjukdomsgenen.

Förväntade effekter och resultat

Behandlingen förväntas fördröja sjukdomsprocessen. Projektet har två inriktningar, industriell utveckling av den patentsökta produkten parallellt med akademisk forskning.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt fokus är att testa vår behandlingsprincip i olika sjukdomsmodeller samt undersöka potentiella strategier inom affärsutveckling som skall leda till en verksam produkt.

Externa länkar

http://karolinskainnovations.ki.se/2017/02/24/karolinska-institutet-research-team-pioneering-the-search-for-a-new-therapeutic-strategy-for-huntington-disease-2/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.