Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

Diarienummer 2018-00177
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Laboratory Medicine
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018