UNI-SCREEN

Diarienummer 2010-01683
Koordinator Olink Genomics AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat