ungas innovationer förändrar

Diarienummer
Koordinator LANDSRÅDET FÖR SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
Bidrag från Vinnova 563 884 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att synliggöra, lyfta och utveckla ungdomsorganisationer som arenor för innovation och nytänkande. Genom att ha stimulerat ungas idéer och uppmuntrat till idédebatt har vi bidragit till att unga utvecklat egna lösningar och metoder för att hantera de utmaningar och problem de möter idag och för framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Idédebatten har engagerat många unga att fundera över sina utmaningar och tillsammans utveckla innovativa lösningar på dessa. De idéer som genererats genom projektet har redan spridits brett, bland annat i samband med konferensen Stockholm+40 och under Almedalsveckan, där ungas idéer lyftes. Unga har stärkts i sin tro på sina egna idéer genom att ha fått diskutera och utveckla idéerna tillsammans med andra unga samt med beslutsfattare och andra aktörer kopplade till ämnena för debatterna.

Upplägg och genomförande

Under åtta idédebatter - där unga själva stått för planering och innehåll - har unga fått debattera aktuella frågor. Debatterna har skett såväl med andra unga som med andra intressanta aktörer som utmanat unga i sina idéer. Planering av idédebatterna har skett i samarbete med vår coach för projektet, som hjälpt arrangörerna att skapa kreativa metoder som främjat innovativa utkomster av debatterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03740

Statistik för sidan