Ungas Innovation

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 569 449 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet var ett samarbete mellan Malmö Högskola, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA) och Arkitektstudenterna, tillsammans med IBM och HSB och syftade till att ge unga, boende i miljonprogrammen, tillsammans med arkitektstudenter, en möjlighet att påverka och utveckla egna idéer och innovationer för att förbättra boendemiljöerna i miljonprogrammen. Projektet gav deltagarna kunskap och verktyg för att utveckla idéer samt att ta fram prototyper och få dessa testade. Den samverkande modellen har fungerat och unga har genom prototyper getts möjlighet påverka bostadsmiljön.

Resultat och förväntade effekter

Att låta unga arkitektstudenter samt unga med förankring i miljonprogrammen(100), skapa innovationer med potential att generera värde för näringsliv eller andra aktörer i samhället. En målsättning för projektet var även att utveckla en ny modell för samverkande och deltagande stadsutveckling. 20 prototyper skulle ges stöd för affärsutveckling varav 5 med potential att skapa värde för företag alternativ utveckals som egen företagsidé. 72 prototyper utvecklades. 23 vidareutvecklades, presenterades för affärs- eller verksamhetsutvecklare.6 blev till fullskaleprototyper

Upplägg och genomförande

Idégenerering samt innovationsarbete genomfördes genom fyra ws á 3 dagar vardera. Processen innefattade: 1) Analys och dokumentation av utvalda områden i miljonprogrammen 2) Utveckling av prototyper 3 ) presentation av prototyper för affärs- och organisationsutvecklare 4)utveckling till fullskaleprototyp. Då samtliga presenterade prototyper i steg 3 hade potential att vidareutvecklas utgjorde de ungas eget intresse urvalsprincip för steg 4. Upplägget ställde höga krav på deltagande och engageman i ws. Processen fungerade bra men var för krävande för många RGRA-unga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.