Unga Makers

Diarienummer 2015-04249
Koordinator PARNES LABS AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att locka fler unga makers till Makerspaces och skaparkultur generellt. Genom skaparkulturens principer får de unga möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga. Med fler unga makers ser vi också att nya kreativa innovationer skapas. Målgruppen har varit unga i åldrarna 9 till 18. Genom att de får realisera sina egna idéer istället för att lära sig en specifik teknik så har de fått en ökad förståelse för skaparkulturens möjligheter och ett stärkt självförtroende som de kan tillämpa i framtida projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av vår workshopsserie ´Från idé till prototyp´ visar att barn klarar av att med handledning realisera och göra prototyper av kreativa avancerade idéer. Självförtroendet och tron på sin egen kapacitet ökade hos alla deltagarna och framförallt tjejerna hade under den tid vi arbetade med dem kommit på nya projekt som de ville realisera. För de barn som vill komma igång är det bra att ha workshops med specifikt innehåll så att de får möjlighet att orientera sig i olika verktyg.

Upplägg och genomförande

Vi har i projektet jobbat med enstaka workshops där de unga fått prova på olika tekniker samt en workshopserie om fem träffar där vi lät barnen gå från idé till prototyp och båda typerna av workshops har fallit väl ut. Vårt upplägg där vi utgick från våra tidigare erfarenheter och utifrån det arrangerade workshops har fungerat bra. Vi utmanade oss själva till att våga ge oss på workshopserien ´Från idé till prototyp´ som gett massor med ny kunskap om vilka steg man kan ta för att unga ska få använda sin kapacitet och kreativitet på ett givande sätt. Detta har sammanfattats i en publik handbok.

Externa länkar

Sida med senaste versionen av rapporten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.