Undersökning av Centrifugal Partition Chromatography (CPC)-teknologi för fraktionering av biomassa

Diarienummer 2018-04314
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Biovetenskap och material/Ytor, process och formulering
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka fraktionering av hemicellulosa-restströmmar från skogsindustrin genom CPC-teknologi (Centrifugal Partition Chromatography), och vilka fraktioner som kan erhållas. I CPC separeras ämnen över två icke-blandbara vätskefaser där inget fast material ingår, som biomassa-komponenter kan binda irreversibelt till med risk att sätta igen processystemen. Målet är att etablera miljömässiga och ekonomiska fördelar då en bättre separation av strömmarna skulle möjliggöra en mer optimal användning av biomassa-komponenterna.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är bättre separation av komponenterna i hemicellulosa-restströmmar vilket möjliggör förädling av dessa till högvärdiga produkter, som idag istället tillverkas från fossil råvara. Hemicellulosa-restströmmar från skogsindustrin skulle potentiellt kunna leverera ”gröna” produkter i storleksordningen ca 1 miljon ton per år, vilket skulle gynna både miljö och ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Prov på restströmmar inhämtas från skogsbolag och internt inom RISE. Innehållsämnen karaktäriseras med LC-UV/MS. Sedan sker metodutveckling för CPC i analytisk skala genom att två-fas lösningsmedelssystem provas. Betingelserna modifieras för bästa möjliga separation av så många provkomponenter som möjligt. Metodverifiering följer, med semi-preparativ CPC där 200 mg prov separeras. Ev. metodoptimering. Separationen skalas så upp först till 2 g sedan till 10 g provinjektion för att verifiera skalbarheten. Utvärdering av separation sker efter varje steg med LC-UV/MS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.